Welk soort leider ben jij? De 10 meest typerende leiderschapsstijlen

Gebruik jij een effectieve leiderschapsstijl die het beste bij jou en jouw team past? In dit artikel krijg je een overzicht van de 10 meest voorkomende leiderschapsstijlen en ontdek je hoe jij jouw kenmerkende stijl kunt (door)ontwikkelen. Zowel geschikt voor de verse leiders als de doorgewinterde leiders.

Op het eerste gezicht denk je misschien dat sommige leiderschapsstijlen beter zijn dan anderen. De waarheid is dat elke leiderschapsstijl zijn plaats heeft in de “toolkit” van een leider. De wijze leider weet zich van de ene stijl naar de andere te buigen als de situatie daarom vraagt. Leiderschapsstijlen bevinden zich op een continuüm, variërend van autocratisch (“de commandant”) aan de ene kant tot laissez-faire (“de fysiocraat”) aan de andere kant, met een verscheidenheid aan stijlen ertussenin.

 1. De coach
 2. De visionair
 3. De supporter
 4. De commandant
 5. De fysiocraat
 6. De democraat
 7. De aanvoerder
 8. De transformator
 9. De pragmatist
 10. De bureaucraat

1. De coach

De coach is iemand die snel de sterke en zwakke punten en motivaties van zijn teamleden herkent. Als je een coachende leiderschapsstijl hebt, geef je de voorkeur aan een ​​”beschouw dit”-benadering. Met deze inzichten is dit type leider in staat om elk individu te helpen verbeteren. Deze leider helpt teamleden bij het opstellen van slimme doelen en geeft vervolgens regelmatig feedback met uitdagende projecten om groei te bevorderen. De coachende leider is bedreven in het stellen van duidelijke verwachtingen en het creëren van een positieve, motiverende omgeving.

Je bent een coachende leider als je:

 • Ondersteund;
 • Begeleiding biedt (in plaats van bevelen geeft);
 • Waardeert om te leren (als een manier om te groeien);
 • Begeleide vragen stelt;
 • Evenwichtig kennis doorgeeft (en anderen helpt zelf kennis te vinden);
 • Zelfbewust bent.

Voordelen: Coachend leiderschap is positief van aard. Het bevordert de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, vrij denken, empowerment, herziet de bedrijfsdoelstellingen en bevordert een zelfverzekerde bedrijfscultuur. Leiders die coachen, worden vaak gezien als waardevolle mentoren

Uitdagingen: hoewel deze stijl veel voordelen heeft, kost het meer tijd omdat het één-op-één tijd met werknemers vereist. Dit kan moeilijk te verkrijgen zijn in een snelle omgeving met tijdgevoelige prioriteiten.

2. De visionair

Visionaire leiders hebben een krachtig vermogen om vooruitgang te stimuleren en periodes van verandering in te luiden door medewerkers te inspireren en vertrouwen te winnen voor nieuwe ideeën. De uitdrukking die het meest van toepassing is op een visionair, is “volg mij”. Een visionair leider is ook in staat om een ​​sterke organisatorische band op te bouwen. Ze streven ernaar het vertrouwen van zowel teamleden als andere collega’s te vergroten. In een klimaat van onzekerheid heffen deze leiders de mist op voor mensen. Ze helpen hen te zien waar het bedrijf heen gaat en wat er gaat gebeuren als ze daar aankomen. Dit type leiderschap is vooral nuttig voor kleine, snelgroeiende organisaties of grotere organisaties die transformaties of bedrijfsherstructureringen doormaken.

Je bent een visionair leider zijn als je:

 • Aanhoudt en waagt
 • Strategisch handelt
 • Risico’s neemt
 • Inspireert
 • Optimistisch bent
 • Innovatief bent
Elon Musk is een goed voorbeeld van een visionair, maar past hij dit ook toe in zijn leiderschap?

Voordelen: Visionair leiderschap kan bedrijven helpen groeien, teams en het hele bedrijf verenigen en verouderde technologieën of praktijken verbeteren.

Uitdagingen: visionaire leiders missen mogelijk belangrijke details of andere kansen omdat ze zo gefocust zijn op het grote geheel. Ze kunnen ook de oplossing van hedendaagse problemen opofferen omdat ze zo toekomstgericht zijn, waardoor hun team zich ongehoord zou kunnen voelen.

3. De supporter

De supporter leeft volgens een mentaliteit waarbij mensen voorop staan. Een uitdrukking die vaak wordt gebruikt om dit type leiderschap te beschrijven, is dat “mensen op de eerste plaats komen”. Dit type leider is van mening dat wanneer teamleden zich persoonlijk en professioneel vervuld voelen, ze effectiever zijn en vaker goed werk zullen leveren. Vanwege de nadruk op medewerkerstevredenheid en samenwerking, heeft deze leider de neiging om meer respect te bereiken. Een dienende leider is een uitstekende leiderschapsstijl voor organisaties van elke branche en omvang, maar komt vooral voor binnen non-profitorganisaties. Dit soort “affiliatieve” leiders zijn buitengewoon bekwaam in het opbouwen van het moreel van werknemers en het helpen van mensen om zich weer met hun werk bezig te houden.

Je kunt een supportende leider zijn als je:

 • Jouw team motiveert
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Persoonlijk om jouw team geeft
 • Samenwerking en betrokkenheid aanmoedigt
 • Je team professioneel laat groeien

Voordelen: Dienende leiders hebben het vermogen om de loyaliteit en productiviteit van medewerkers te vergroten, de ontwikkeling en besluitvorming van medewerkers te verbeteren, vertrouwen te cultiveren en toekomstige leiders te creëren.

Uitdagingen: Dienende leiders kunnen opgebrand raken omdat ze de behoeften van hun team boven die van zichzelf stellen, ze kunnen het moeilijk vinden om gezaghebbend te zijn wanneer dat nodig is en de doelen van de organisatie kunnen in gevaar komen als de dienende leider alleen gefocust is op de behoeften van hun directe team.

4. De commandant

Dit type leider, ook wel de “autoritaire stijl” of “autocratische stijl” genoemd, is iemand die bijna volledig gericht is op resultaten en efficiëntie. De uitdrukking die het meest illustratief is, is “doe wat ik zeg”. Ze nemen beslissingen vaak alleen of met een kleine, vertrouwde groep en verwachten dat werknemers precies doen wat hen wordt gevraagd. Deze leiderschapsstijl kan nuttig zijn in organisaties met strikte richtlijnen of industrieën die veel naleven. Het kan ook nuttig zijn bij gebruik door werknemers die veel supervisie nodig hebben, zoals mensen met weinig tot geen ervaring. 

Maar in de praktijk zien we dat deze command-and-control-benadering met name typerend is voor leiderschapsstijlen uit het verleden, maar houdt niet veel stand bij het talent van vandaag. De meeste organisaties kunnen tegenwoordig een dergelijke “hegemonische” cultuur niet in stand houden zonder werknemers te verliezen. De commandant kan de creativiteit immers verstikken en ervoor zorgen dat werknemers zich opgesloten voelen.

Je kunt een autocratisch leider zijn, als je:

 • Zelfvertrouwen hebt;
 • Gemotiveerd bent;
 • Consistent en duidelijk communiceert;
 • Regels opvolgt;
 • Betrouwbaar bent;
 • Gestructureerde omgevingen waardeert;
 • In gecontroleerde werkomgevingen gelooft.

Voordelen: Autocratische leiders kunnen de productiviteit bevorderen door middel van delegatie, zorgen voor duidelijke en directe communicatie, verminderen stress bij werknemers door snel zelf beslissingen te nemen.

Uitdagingen: deze stijl van leiderschap kan stress veroorzaken bij de leider door het gewicht van de besluitvorming te dragen. Het gebrek aan flexibiliteit en starheid, evenals het gebrek aan interesse om de ideeën van anderen te horen, kan wrok bij het team veroorzaken.

5. De fysiocraat

Een fysiocraat? Inderdaad. Deze term is afkomstig van “fysiocratisme”, een economische theorie uit de 18e eeuw. Het uitgangspunt hierbij was dat “elk individu het meest geschikt is om zelf te bepalen welke goederen hij/zij wilde en wat voor werk hij/zij wilde verrichten om daarin gedurende zijn leven te voorzien”. De bijbehorende leiderschapsstijl wordt ook wel “laissez faire” genoemd, dat zich letterlijk vertaalt naar “laat ze doen”. Leiders die deze stijl omarmen verlenen bijna alle autoriteit aan hun werknemers.

Deze leiderschapsstijl is het tegenovergestelde van de commandant. Omdat een laissez-faire-leider zijn tijd niet intensief besteedt aan het aansturen van werknemers, hebben ze vaak meer tijd om zich aan andere projecten te wijden. Leiders kunnen deze leiderschapsstijl aannemen wanneer alle teamleden zeer ervaren en goed opgeleid zijn en weinig toezicht nodig hebben. Het kan echter ook een daling van de productiviteit veroorzaken als werknemers niet weten wat de verwachtingen van hun leider zijn, of als sommige teamleden consistente motivatie en grenzen nodig hebben om goed te kunnen werken.

Je bent een fysiocraat als je:

 • Effectief kunt delegeren
 • Gelooft in keuzevrijheid
 • Voor voldoende middelen en tools zorgt
 • Alleen de leiding neemt indien nodig
 • Opbouwende kritiek geeft
 • Leiderschapskwaliteiten in jouw team stimuleert;
 • Een autonome werkomgeving stimuleert.

Voordelen: deze stijl moedigt verantwoordelijkheid, creativiteit en een ontspannen werkomgeving aan. Hierdoor kan het ook de retentie van werknemers vergroten.

Uitdagingen: deze stijl werkt niet goed voor nieuwe medewerkers, omdat ze in hun begindagen begeleiding en praktische ondersteuning nodig hebben. Deze methode kan ook leiden tot een gebrek aan structuur, verwarring in leiderschap en het gebrek aan steun van medewerkers.

6. De democraat

De democraat (nee, ik bedoel niet de Amerikaanse politieke stroming) is een combinatie van de commandant en de fysiocraat. Deze stijl wordt ook wel de participatieve stijl genoemd en wordt gekenmerkt door de vraag “wat denk je?”. Een democratische leider is iemand die om input vraagt ​​en feedback van zijn team in overweging neemt voordat hij een beslissing neemt. Omdat teamleden het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord en dat hun bijdragen ertoe doen, wordt een democratische leiderschapsstijl vaak toegeschreven aan het bevorderen van hogere niveaus van werknemersbetrokkenheid en werkplezier.

Omdat dit soort leiderschap discussie en participatie stimuleert, is het een uitstekende stijl voor organisaties die zich richten op creativiteit en innovatie, zoals de technologie-industrie.

Je bent en democratische leider als je:

 • Groepsdiscussies waardeert;
 • Alle informatie aan je team geeft bij het maken van beslissingen;
 • Een werkomgeving promoot waarin iedereen zijn ideeën deelt;
 • Rationeel bent;
 • Flexibel bent;
 • Goed kunt bemiddelen.

Voordelen: Onder deze leiderschapsstijl kunnen medewerkers zich bekrachtigd, gewaardeerd en verenigd voelen. Het heeft de kracht om retentie en moreel te stimuleren. Het vereist ook minder leidinggevend toezicht, aangezien werknemers doorgaans deel uitmaken van besluitvormingsprocessen en weten wat ze moeten doen.

Uitdagingen: Deze leiderschapsstijl kan inefficiënt en duur zijn, aangezien het veel tijd kost om grote groepsdiscussies te organiseren, ideeën en feedback te krijgen, mogelijke resultaten te bespreken en een beslissing te communiceren. Het kan ook sociale druk uitoefenen op leden van het team die het niet leuk vinden om ideeën te delen in groepsinstellingen.

7. De aanvoerder

Deze “sturende” leiderschapsstijl is één van de meest effectieve om snelle resultaten te behalen. Deze stijl beschrijft een zeer gedreven leider die het tempo bepaalt zoals in het racen. “Doe wat ik doe!” is de uitdrukking die het meest indicatief is voor deze leiders. Ze zijn primair gericht op prestatie en stellen vaak hoge eisen. Ze houden hun teamleden verantwoordelijk voor het behalen van hun doelen. Hoewel de “pacesetting” leiderschapsstijl motiverend en nuttig is in omgevingen met een snel tempo waar teamleden energie nodig hebben, is dit niet altijd de beste optie voor teamleden die mentorschap en feedback nodig hebben.

Je kunt een aanvoerder zijn als je:

 • De laat hoog legt;
 • Focust op doelen;
 • Teamleden niet snel beloont;
 • Springt om een doel te raken;
 • Zeer bekwaam bent in je vak;
 • Prestaties boven “soft skills” plaatst.

Voordelen: toonaangevend leiderschap stimuleert medewerkers om doelen te behalen en zakelijke doelstellingen te bereiken. Het bevordert energieke en dynamische werkomgevingen.

Uitdagingen: toonaangevend leiderschap kan ook leiden tot gestreste medewerkers, omdat ze altijd naar een doel of deadline streven. De snelle werkomgeving die onder deze stijl wordt bevorderd, kan ook leiden tot miscommunicatie of een gebrek aan duidelijke instructies.

8. De transformator

De transformationele leiderschapsstijl is vergelijkbaar met de coachende stijl, aangezien deze zich richt op duidelijke communicatie, het stellen van doelen en motivatie van medewerkers. In plaats van het grootste deel van de energie in de individuele doelen van elke medewerker te steken, wordt de transformationele leider gedreven door toewijding aan de organisatiedoelstellingen. Het citaat “probeer het eens op deze manier” past het best bij de transformator.

Transformationeel leiderschap is altijd “transformeren” en verbeteren van de conventies van het bedrijf. Werknemers hebben misschien een basisset van taken en doelen die ze elke week of maand voltooien, maar de leider duwt hen constant buiten hun comfortzone. Omdat dit soort leiders een groot deel van hun tijd aan het grote geheel besteden, is deze stijl van leidinggeven het beste voor teams die veel gedelegeerde taken kunnen uitvoeren zonder constant toezicht.

Je bent een transformationeel leider als je:

 • Wederzijds respect hebt van je team;
 • Aanmoedigt;
 • Inspireert om doelen te bereiken;
 • Aan het groter geheel denkt;
 • Intellectueel uitdaagt;
 • Creatief bent;
 • Goed begrijpt wat de behoeften van de organisatie zijn;

Voordelen: transformationeel leiderschap waardeert persoonlijke band met hun team, wat het moreel en het behoud van het bedrijf kan stimuleren. Het waardeert ook de ethiek van het bedrijf en het team in plaats van overdreven gefocust te zijn op het bereiken van doelen.

Uitdagingen: aangezien transformationele leiders naar individuen kijken, kan dit ervoor zorgen dat overwinningen van teams of bedrijven onopgemerkt blijven. Deze leiders kunnen ook details over het hoofd zien, aangezien ze grote beelddenkers zijn.

9. De pragmatists

De pragmatist, ook wel de “transactionele leider” genoemd, is iemand die gericht is op prestaties. Dit is vergelijkbaar met de aanvoerder, maar de pragmatist heeft meer oog voor korte termijn doelen en oplossingen. De uitdrukking “doe dit nu” past het beste bij dit type leider. Onder deze leiderschapsstijl stelt de manager vooraf bepaalde prikkels vast, meestal in de vorm van een geldelijke beloning voor succes en disciplinaire maatregelen voor mislukking. In tegenstelling tot de aanvoerder zijn deze transactionele leiders echter ook gericht op mentorschap, instructie en training om doelen te bereiken en te genieten van de beloningen.

Hoewel dit type leider geweldig is voor organisaties of teams die specifieke doelen moeten behalen, zoals verkoop en inkomsten, is het niet de beste leiderschapsstijl om creativiteit te stimuleren.

Je bent een “transactioneel” leider als je:

 • De bedrijfsstructuur waardeert;
 • Houdt van micromanagen;
 • Niet twijfelt aan autoriteit;
 • Praktisch en pragmatisch bent;
 • Doelen halen waardeert;
 • Reactionair bent.

Voordelen: deze leiders vergemakkelijken het bereiken van doelen, door middel van kortetermijndoelen en een duidelijk gedefinieerde structuur.

Uitdagingen: te veel gefocust zijn op korte termijn doelen en het niet hebben van langetermijndoelen kan ertoe leiden dat een bedrijf te kampen heeft met tegenslagen. Deze stijl onderdrukt de creativiteit en is niet motiverend voor werknemers die niet worden gestimuleerd door geldelijke beloningen.

10. De bureaucraat

Bureaucratische leiders lijken op commandanten in die zin dat ze van hun teamleden verwachten dat ze de regels en procedures precies volgen zoals ze zijn geschreven. Een passende uitspraak zou zijn “volg de boeken”. Werknemers onder deze leiderschapsstijl voelen zich misschien niet zo gecontroleerd als onder autocratisch leiderschap, maar er is nog steeds een gebrek aan vrijheid in hoeveel mensen in hun rol kunnen doen. Dit kan innovatie snel stilleggen en wordt zeker niet aangemoedigd voor bedrijven die ambitieuze doelen en snelle groei nastreven.

In de zorg is dit een veelvoorkomende leiderschapsstijl.

Bureaucratische leiders volgen de boeken. In tegenstelling tot de commandant kan de bureaucraat luisteren en rekening houden met de input van werknemers, maar heeft deze leider de neiging de input van een werknemer af te wijzen als deze in strijd is met het bedrijfsbeleid of eerdere praktijken. Deze leiderschapsstijl is het meest effectief in sterk gereguleerde bedrijfstakken of afdelingen, zoals financiën, gezondheidszorg of overheid.

Je bent een bureaucratisch leider als je:

 • Gericht bent op details en taken;
 • Waarde hecht aan regels en structuur;
 • Een goede arbeidsethos bezit;
 • Wilskrachtig bent;
 • Toegewijd bent aan je organisatie
 • Zelfdiscipline hebt;

Voordelen: deze leiderschapsstijl kan efficiënt zijn in organisaties die strikte regels en voorschriften moeten volgen. Elke persoon in het team / bedrijf heeft een duidelijk omschreven rol die leidt tot efficiëntie. Deze leiders scheiden werk van relaties om te voorkomen dat het team in staat wordt gesteld om doelen te bereiken.

Uitdagingen: deze stijl bevordert geen creativiteit, die voor sommige werknemers beperkend kan aanvoelen. Deze leiderschapsstijl verandert ook traag en gedijt niet in een omgeving die dynamisch moet zijn.

Leiderschapsstijlen kiezen

Weten welke van de leiderschapsstijlen het beste bij je past, maakt deel uit van het zijn van een goede leider. Het ontwikkelen van een kenmerkende stijl die zich uitstrekt tot andere stijlen, afhankelijk van de situatie, kan jouw effectiviteit vergroten. lees hieronder mijn 4 tips om de juiste stijl aan te meten op het juiste moment.

1. Begrijp de verschillende stijlen

Raak vertrouwd met het repertoire van leiderschapsstijlen die het beste kunnen werken in een bepaalde situatie. Welke nieuwe vaardigheden heb je nodig om te ontwikkelen?

2. Ken jezelf

Begin met het vergroten van je bewustzijn van jouw dominante leiderschapsstijl. Je kunt dit doen door vertrouwde collega’s te vragen om de sterke punten van jouw leiderschapsstijl te beschrijven. Er zijn ook assessments te raadplegen om jouw voorkeursstijl te achterhalen.

3. Oefening maakt de leider

Wees oprecht met elke benadering die je gebruikt. Overschakelen van een dominante leiderschapsstijl naar een andere kan in het begin een uitdaging zijn. Oefen het nieuwe gedrag totdat deze natuurlijk worden. Met andere woorden, onderschat het schakelen tussen leiderschapsstijlen niet. Je teamleden ruiken een neppe leiderschapsstijl op afstand. Vraag je team ook gerust om feedback na afloop van specifieke situaties of perioden. Alleen dat maakt je sterker.

4. Ontwikkel je behendigheid

De 10 beschreven leiderschapsstijlen zijn al vaak (en sinds lange tijd) beschreven in diverse literatuur. Terwijl je deze kunt beschouwen als “traditioneel” zijn ze mijn inziens nog steeds relevant anno vandaag. Terwijl we zien dat bedrijfsculturen moderniseren, demografie en werknemers verwachtingen veranderen en nieuwe generaties om een andere aanpak vragen, denk ik dat deze stijlen nog steeds goed van toepassing zijn.

Maar zoals het Chinese spreekwoord zegt, passen de wijzen zich aan de omstandigheden aan, “zoals water zich vormt naar de kan”. Een flexibele leiderschapsstijl kan de ultieme leiderschapsstijl zijn die nodig is om het talent van vandaag te leiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *