Product owner vs. product manager

Het verschil tussen product owner en product manager

Onlangs werd mij de vraag gesteld wat nu eigenlijk het verschil is tussen de functies “product owner” en “product manager”. Behalve dat meerdere vakgebieden de functie “product manager” claimen lijkt er een overlap met de rol van “product owner”. Laten we eens kijken waar deze termen en disciplines vandaan komen.

Toepasssingen van product management

Assortiment of diensten

In deze toepassing omvat product management het beheer van een product (in de vorm van een fysiek product of een dienst) gedurende de gehele levenscyclus. De exacte invulling varieert op basis van de organisatiestructuur. Eén grote overeenkomst is dat product management wel altijd een interdisciplinaire rol vervult. Het slaat bruggen tussen product development, procurement, marketing, sales en logistiek.

Software

Software product management (ook wel “digital product management” genoemd) omvat de discipline van het bouwen, implementeren en beheren van software of digitale producten. Producten worden gedefinieerd op basis van organisatie elementen en “revenue streams”. Lees meer in het artikel “Product definitie binnen SCRUM agile“. SCRUM teams nemen hierbij eigenaarschap over een specifiek product en optimaliseren deze incrementeel. Product management vervult ook hierbij een interdisciplinaire rol binnen een organisatie: het slaat bruggen tussen technische en business afdelingen.

Achtergrond binnen software development

Product manager

Product management kan worden terug herleid tot 1931. Hewlett Packard was één van de eerste technologiebedrijven die deze taak implementeerde en zichzelf organiseerde op basis van producten in de jaren ’40. Grote tech bedrijven hebben vanaf het begin product managers gehad. Deze discipline is dus niet nieuw, maar evolueerde snel naarmate meer bedrijven transformeerden naar digitaal georiënteerde organisaties.

Product owner

SCRUM verscheen vlak voordat het “Agile Manifesto” in 2001 werd geschreven. Het introduceerde het concept van een product owner. Dit was een persoon die een “woordvoerder” was voor de klant en de ontwikkelaars vertelde wat de vereisten waren voor wat er moest worden gebouwd. In het begin vertegenwoordigde de product owner de klant; een interne persoon in het bedrijf die bij het team zat en prioriteit gaf aan de backlog. Dit is ook de manier waarop ik zelf ooit begonnen ben.

SCRUM definiëring

Als je kijkt naar de rol van de Product Owner in de meeste SCRUM-literatuur, dan zijn dit de drie belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • Definieer de product backlog en creëer toepasbare user stories voor development teams. Wie de user stories daadwerkelijk schrijft, verschilt per organisatie;
  • Vorm en prioriteer de tickets in de backlog;
  • Accepteer user stories om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan jouw vooraf opgestelde criteria;

De exacte invulling verandert per opleiding en organisatie. Wel zie je dat de bovenstaande punten de basis vormen tijdens de meeste cursussen om product owners te certificeren. SCRUM geeft veel informatie over de processen en rituelen van wat je als product owner moet doen, maar laat ook veel vragen onbeantwoord. Hoe weten we bijvoorbeeld dat we het juiste bouwen?

De cirkel is rond

Dit is exact waar product management weer om de hoek komt kijken. Een goede product manager leert hoe hij werk moet prioriteren ten opzichte van duidelijke resultaatgerichte doelen. Hoe hij de echte klant- en bedrijfswaarde kan ontdekken en valideren. Welke processen nodig zijn om het risico op onvoldoende waardevermeerdering te beperken. Zonder deze achtergrond in product management kan iemand de rol van product owner uitvoeren, maar kan hij of zij nooit er in slagen het juiste te bouwen.

Rol vs. functie

Als je jouw SCRUM team weghaalt, als je SCRUM wegneemt als proces binnen je organisatie, dan ben je mijn inziens nog steeds een product manager. Product management en SCRUM werken goed samen, maar product management is niet afhankelijk van SCRUM. Het kan en moet bestaan ​​met elk raamwerk of proces.

Product owner is een rol die je speelt in een Scrum-team. Product manager is de baan.

Als product manager verandert je rol en verantwoordelijkheden afhankelijk van de context waarin deze wordt uitgevoerd en de fase waarin jouw product zich bevindt. Zonder een SCRUM team of met een kleiner team, zou je meer aandacht kunnen besteden aan verkennende of strategische werkzaamheden. Met een SCRUM team ben je misschien meer gefocust op het operationeel verbeteren van producten. Als manager van product managers ben je over het algemeen meer gericht op de strategie, markt en aansluiting met je bedrijfsvisie, en coach je daarbij de teams om nog beter te presteren en naast elkaar te opereren.

Professionals die volledig gericht zijn op de rol van product owner, vergeten doorgaans zich te richten op de daadwerkelijke probleemstelling en zijn daarmee niet in staat om effectieve oplossingen te bedenken. Ze vergeten wie de gebruiker is en verliezen daarmee de connectie met het daadwerkelijke einddoel. Ik ken voorbeelden van product owners die 40 uur per week bezig zijn met uitvoeren van typische product owner taken, waardoor er niet gesproken kan worden van product management. Indien er geen andere product managers zijn aangesteld kun je je dan afvragen: zijn de user stories die geschreven worden eigenlijk wel waardevol? Welk probleem lossen zij nu eigenlijk op? Hoe weten we of dit daadwerkelijk de oplossing is?

Best of both worlds

Ben jij als product owner werkzaam in een SCRUM organisatie maar heb jij niet het gevoel om de rol van product manager op je te nemen? Om te voorkomen dat je in de zogenoemde “Build Trap” terecht komt (het overmatig concentreren op kwantiteit in plaats van kwaliteit) is het dus van belang dat je op zoek gaat naar balans. Met een doordacht strategisch plan en effectieve prioritering rond enkele heldere doelen, ben ik overtuigd dat één persoon de rol van product owner en product manager kan uitvoeren en dus met klanten kan praten, hun problemen kan begrijpen en daarmee de leiding neemt in het vormen van effectieve oplossingen.

Deze gedachte wordt onderschreven door zowel Scrum.org als Scrum Inc. De laatstgenoemde zegt ook dat een product owner de helft van zijn tijd moet besteden aan het praten met klanten en de andere helft moet werken met het team. Ik ben het eens met deze richting, maar denk dat deze te kort door de bocht is. In de praktijk moet de verdeling worden afgestemd op de situatie. In het opstarten van nieuwe initiatieven ben je doorgaans meer gericht op je gebruikers, op het moment dat jouw plan wordt omgezet naar stories en deze geadopteerd worden door het team dan dien je automatisch meer tijd te besteden aan de overdracht en correcte interpretatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *